Varkensherder zoekt natuur!

MISSIE & VISIE

Josse wil de consumenten weer in contact brengen met de lokale vleesproductie. Dat wil hij doen door het gehele proces van geboorte tot consumptie op transparante wijze zichtbaar en beleefbaar te maken. ‘’Ik betrek de consument bij het hele verhaal: opbouw locatie, geboorte, voeding en verzorging en met de slacht en vleesverwerking. Het exclusieve vlees wordt rechtstreeks aan de consument en restaurants geleverd in een hyperkorte keten. Zo krijgt de consument weer een rol in de productie en hoop ik de consument te overtuigen dat we bewuster moeten consumeren.’’

"Met de productie van vlees, de consumptie van vlees verminderen."

VARKENSHOUDER

De varkenshouder van Pig Me is Josse Haarhuis. Momenteel studeert hij aan de HAS Den Bosch, opleiding Dier- & Veehouderij. Vanuit zijn praktijk ervaringen, visie op de veehouderij als stadse entrepreneur en passie voor ondernemen is hij ervan overtuigd dat er op een andere manier vee gehouden moet worden. ‘’Ik zie het dier als kans om de consument te betrekken en overtuigen van een bewuste consumptie van dierlijke producten’’, vanuit deze visie ben ik Pig Me gestart en nu opzoek naar locaties. 

PIG ME
Pig Me is een bedrijf dat bestaat bij de gratie van kleinschalige varkenshouderij bedrijven in Nederland. Pig Me heeft de ambitie om de varkenshouderij in Nederland te laten zien dat het wel kan: Rendabele varkenshouderij- en natuurontwikkeling en bovenal bewustwording van de consument. Pig Me staat voor:
- Dicht bij de consument
- Kleinschaligheid 
- Up-cycling
- Vlees met een zero foot- & foodprint

CONTACT
U kunt altijd bellen of een email sturen.
E-mail: info@pigme.nl


Gegevens
Kvk: 69772436               Btw nr:  NL225233320B01             Adres: Kerkdwarslaan 4, De Bilt